Over de Campus

Open Innovatie op de Campus

Lees nu

Didn't you find the information you were looking for?  Tell us how we can help you!

Bedrijven op High Tech Campus Eindhoven hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen; nieuwe technologieën en toepassingen ontwikkelen die oplossingen helpen bieden voor maatschappelijke problemen en vraagstukken én deze succesvol introduceren in de markt. Deze combinatie van technologie en business staat centraal in de talloze samenwerkingsverbanden die je op de Campus kunt vinden. En dat merk je. Multinationals als Philips, NXP en Intel, high tech MKB, onderzoeksinstituten, servicebedrijven en technostarters werken hier samen aan de technologieën en producten van morgen.

Turning Technology Into Business

De ruim 12.000 internationale onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers op de Campus zorgen voor een enorme hoeveelheid kennis en dynamiek. Zij maken van High Tech Campus Eindhoven een van de wereldwijde hotspots op het gebied van Health, Energy en Smart Environments.

Op de Campus beschik je over alle voorwaarden om technologische innovaties in korte tijd te vertalen naar business. 45 duizend vierkante meter aan R&D-faciliteiten, diverse samenwerkingsverbanden voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën, ondersteuning op het gebied van IT en HRM, de aanwezigheid van patent agencies en nauwe contacten met investeerdersnetwerken helpen je vanaf dag één snel te innoveren en zaken te doen.

Je kunt je als onderzoeker, ontwikkelaar of ondernemer direct aansluiten bij bestaande internationale netwerken en innovatieprojecten van technologische R&D-instituten als Holst Centre en Solliance. Onderzoeksinstituut Solliance brengt wereldwijde kennis op het gebied van innovaties in zonne-energie bij elkaar. Als ondernemer kun je aansluiten bij het internationale zakelijke netwerk binnen deze projecten. Hierdoor versnel je de time-to-market van een nieuwe technologie en bereik je als ondernemer in hightech sneller jouw hoofddoel; Turning Technology Into Business.

Open innovatie zit in ons DNA

Samenwerking is de bepalende factor voor het succesvol naar de markt brengen van nieuwe technologie. Vanaf het moment dat Philips in 1998 de Campus oprichtte om al zijn nationale R&D-activiteiten op één locatie bij elkaar te brengen, staat samenwerking aan technologische innovaties hier centraal. Reden: door de concentratie van hoogstaande kennis en de open sfeer waarin onderzoekers samenwerken, ontwikkelen zij in kortere tijd nieuwe technologieën en kunnen bedrijven deze sneller introduceren. Deze samenwerking en kennisdeling vormen onze Open Innovatie werkmethode; een belangrijk onderdeel van het DNA van High Tech Campus Eindhoven.

Sinds Philips de Campus in 2003 openstelde voor andere technologische bedrijven en onderzoeksinstituten versnelde dit proces alleen maar. High Tech Campus Eindhoven groeide uit tot het huidige zelfstandige en dynamische ecosysteem. Een gemeenschap waar je onderdeel bent van een netwerk van meer dan 200 bedrijven met kenniswerkers die samen technologieën voor nieuwe producten en diensten ontwikkelen en vermarkten.

In maart 2012 ging de Campus een nieuwe fase in met de verkoop door Philips aan Ramphastos Investments.

Het Hub-effect

Dat Open Innovatie diepgeworteld is binnen High Tech Campus Eindhoven zie je terug in de samenwerkingsverbanden die hier bijna iedere dag ontstaan. Meer dan 80 procent van de 200 bedrijven op de Campus werkt op deze vierkante kilometer samen om technologische innovaties in korte tijd om te zetten naar business. Deze bedrijven en de 12.000 internationale onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die er werken, beschikken allemaal over een netwerk van kenniswerkers en organisaties. Deze netwerken komen samen op de Campus en zorgen voor een web aan kennis en zakelijke connecties. Via de multinationals en onderzoeksinstituten die zich er hebben gevestigd en de nauwe contacten met investeerders ben je op High Tech Campus Eindhoven aangesloten bij het internationale netwerk in high tech.

De bedrijven in Brainport Eindhoven – waarvan High Tech Campus Eindhoven het kloppend hart vormt – besteden van alle Nederlandse ondernemingen het grootste budget aan R&D[1]. Dat deze investeringen succesvol zijn, blijkt wel uit het feit dat de Brainport Eindhoven in 2011 al tot de Slimste Regio[2] van de wereld werd gekozen en Forbes Eindhoven in 2013 uitriep tot ’s werelds ‘Most Inventive City’.

Het geheim achter dit succes? We combineren de kracht en voordelen van lokale samenwerking met een internationale benadering van markten en talent; internationale onderzoekers en ondernemers zorgen voor nieuwe technologieën die consumenten en bedrijven overal ter wereld gebruiken. Door het open karakter van de Campus is een ecosysteem van internationale bedrijven en kenniswerkers uit meer dan 100 verschillende landen ontstaan. Zij maken onderdeel uit van hetzelfde netwerk en kunnen hierdoor gemakkelijker onderlinge relaties aangaan en kennis delen.

De Campus is één van de belangrijkste High Tech Hubs wereldwijd. Hier heb je toegang tot de juiste kennis, partners en talent in een levendig cluster van internationale bedrijven, start-ups en research instituten. Dit maakt van High Tech Campus Eindhoven een broedplaats voor economische activiteit en innovatie op het gebied van Health, Energy en Smart Environments.

Header-foto-The-Strip

Knowledge to inspire

Een High Tech Hub kenmerkt zich door kennis. Het samenbrengen van deze kennis zorgt ervoor dat bedrijven en onderzoekers van elkaar leren en elkaar inspireren. Door de aanwezigheid van multinationals als Philips, NXP en Intel, en onderzoeksinstituten als Holst Centre en Solliance is enorm veel expertise aanwezig binnen High Tech Campus Eindhoven. Kennis uit verschillende technische disciplines die elkaar aanvullen en zo leiden tot inspirerende innovaties, die in veel gevallen onderdeel zijn van oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering en de steeds duurder en complexer wordende gezondheidszorg. Van de Vital Signs Camera app van Philips, waarmee patiënten eenvoudig hun hartslag en ademhaling kunnen monitoren tot de 2nd Screen-technologie van Civolution die van TV kijken een interactieve ervaring maakt, door je televisie in real-time te synchroniseren met je smartphone of tablet. Ook Sapiens – dat met zijn Deep Brain Stimulation-technologie de behandeling van onder meer Parkinsonpatiënten verbetert – ontwikkelde zijn baanbrekende oplossing op de Campus.

Als ondernemer op de Campus heb je direct toegang tot het kennisnetwerk waaruit deze innovaties voortkomen. The Strip – het centrum van High Tech Campus Eindhoven – vormt het kloppend hart van dit netwerk; je ontmoet er andere onderzoekers en ondernemers tijdens één van de vele seminars en netwerkevents. Tel daar de ruim 50.000 kenniswerkers in Brainport Eindhoven bij op en je hebt een waardevolle bron van specialisten en inspiratie voor handen die volop mogelijkheden bieden je onderneming verder te laten groeien.

Resources to create

High Tech Campus Eindhoven faciliteert en stimuleert bedrijven om gebruik te maken van dit kennisnetwerk en deze om te zetten in nieuwe technologieën. We bieden de middelen om deze innovaties in korte tijd te vertalen in business. Als bewoner heb je toegang tot gezamenlijke high tech-faciliteiten als cleanrooms, geavanceerde onderzoeksapparatuur en labs, en de kennis om deze voorzieningen te benutten. Hierdoor kun je efficiënter investeren in R&D en leg je vanaf dag één de focus op waar het je als ondernemer om gaat; snel innoveren en zaken doen.

Het aanwezige en door de Campus gefaciliteerde kennisnetwerk versnelt dit proces door de Open Innovatie partnerships die zijn vastgelegd in organisaties als Holst Centre, Solliance en EIT Digital. Hierdoor kunnen ondernemers – van start-ups tot multinationals – zich aansluiten bij bestaande projecten. Zo brengt Holst Centre bedrijven en onderzoekers op het gebied van flexibele elektronica en draadloze sensortechnologie bij elkaar. Met als resultaat Open Innovatie programma’s die uitmonden in concrete, commerciële oplossingen. Een voorbeeld hiervan is het Human++ programma dat de gezondheidszorg helpt verbeteren met toepassingen die patiënten voorzien van zorg en medicijnen op maat.

Ondersteuning om deze innovaties succesvol in de markt te kunnen lanceren, is altijd dichtbij op High Tech Campus Eindhoven. We helpen je zakelijke mogelijkheden direct te benutten door onder andere de aanwezige IT- en HRM-expertise, patent agencies en nauwe contacten met investeerdersnetwerken.

Networks to grow

Met dit netwerk van zowel ondersteunende- als high tech specialisten en de nauwe banden met investeerders is de basis voor commerciële samenwerkingen binnen High Tech Campus Eindhoven snel gelegd. Voeg daar de Open Innovatie partnerships tussen industriële partners aan toe en je hebt een hecht netwerk van bedrijven die als partner, leverancier en klant samenwerken.

Door het grote aantal technisch inhoudelijke, zakelijke en sociale activiteiten en evenementen dat we organiseren, vind je snel aansluiting bij het professionele én sociale netwerk op de Campus. High Tech Campus Eindhoven brengt kenniswerkers en bedrijven actief bij elkaar; zowel door het faciliteren van online netwerken als offline met evenementen als HighTechXL, waar startende ondernemers, ‘mentoren’ en investeerders samen komen om veelbelovende innovatieve ideeën om te zetten in concrete businessplannen. Ook is er het maandelijkse Campus Technology Seminar waar de technische experts van de Campus elkaar ontmoeten. Hier delen zij technische informatie, kennis en ervaring. Het initiatief Campus Industry Connection brengt technici uit R&D-omgevingen en de industrie samen tijdens inspirerende bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Deze samenwerkingen en activiteiten maken van de Campus een ‘networked community’. Hierdoor brengen we de juiste kennis bij elkaar en zijn zowel kenniswerkers, grotere ondernemingen, high tech MKB, onderzoeksinstituten, servicebedrijven als start-ups in staat snel door te groeien.

Great place to work

Als onderzoeker, ontwikkelaar of ondernemer ben je onderdeel van deze ‘network community’. Je maakt deel uit van een hechte gemeenschap van kenniswerkers uit 85 verschillende landen die werken bij internationale topbedrijven en onderzoeksinstituten die met hun innovaties een bijdrage leveren aan de oplossing voor maatschappelijke problemen.

High Tech Campus Eindhoven is zo ingericht dat je andere bewoners gemakkelijk kunt ontmoeten. Bijvoorbeeld op The Strip; het kloppend hart van de Campus dat met zijn Conference Center, restaurants, shops en Wellness Center de ideale plek is om zowel je zakelijke als je sociale netwerk uit te breiden.

De talloze sport- en overige sociale activiteiten op de Campus zorgen ervoor dat je snel in contact komt met andere hoogopgeleiden. Door de technisch inhoudelijke evenementen die we regelmatig organiseren, is er veel ruimte voor persoonlijke groei en inspiratie op jouw vakgebied. Werken op High Tech Campus Eindhoven betekent werken bij de top in hightech, in een uitdagende en inspirerende omgeving.


[1] Bron: Technisch Weekblad

[2] Bron: The Intelligent Community Forum

Didn't you find the information you were looking for?

Send us your question:

How can we help you?
Paul van Son
Paul van Son

Innovation Manager
paul.van.son@hightechcampus.comYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×