Over de Campus

Duurzaamheid

Lees nu

Didn't you find the information you were looking for? Tell us how we can help you!

Het groene, parkachtige karakter van het terrein maakt High Tech Campus Eindhoven een prettige werkomgeving. Het karakter weerspiegelt ook de focus van de Campus op duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Al vanaf haar oprichting werkt High Tech Campus Eindhoven samen met milieuorganisaties, nationale autoriteiten en andere toegewijde organisaties om duurzaam en verantwoord gedrag te stimuleren. De Campus moedigt het verminderen van de CO2 productie aan door:

 • Faciliteiten voor mensen die carpoolen
 • Goede verbindingen met het openbaar vervoer
 • Campusfietsen om over de Campus te fietsen
 • Koud- en warmte opslagsysteem

Naast deze initiatieven van het management van de Campus, werken veel campusbedrijven aan energie-efficiënte en milieuverantwoordelijke producten en productiemethoden. De Campus sponsort ook het nabijgelegen Milieu Educatie Centrum Eindhoven (MEC) en de koeien van onze partner, Genneper Hoeve, grazen in het voorjaar en zomer in de Dommelvallei.

Omgeving

Alle bedrijfsonderdelen op High Tech Campus Eindhoven hebben de volgende regels aangenomen:

 • Het is niet toegestaan om chemische stoffen in het riool of de afvoer te deponeren
 • Het is niet toegestaan om chemische stoffen te verdunnen met het oog op deponeren
 • Voorkom de uitstoot van gassen
 • Bio-actieve materialen mogen niet gebruikt worden zonder toestemming
 • Het chemisch centrum in HTC 2 is verantwoordelijk voor de inzameling en verwijdering van chemisch afval.

Voorkom energieverspilling door:

 • Uitschakelen van computer, monitoren en printers indien niet in gebruik
 • Uitschakelen van lampen indien niet in gebruik
 • Verminder verwarming indien mogelijk

Gebruik indien mogelijk energie efficiënt transport. Maak gebruik van de Campus fietsen. High Tech Campus Eindhoven is geregistreerd lid van het Mobius duurzame mobiliteitsprogramma, waaraan de campusbewoners worden aangemoedigd om deel te nemen. Laten we samen werken aan een mooie High Tech Campus Eindhoven met duurzame ontwikkelingen.

Voorkoming van bodemverontreiniging

Alle mogelijke beschermingsmaatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. In geval van een morsincident worden organisatorische en technische maatregelingen getroffen om te voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt. Het incident moet onmiddellijk gerapporteerd worden (040 230 5444).

Coöperative Milieu Vereniging

Voor High Tech Campus Eindhoven heeft de lokaal bevoegde autoriteit (Gemeente Eindhoven) een milieuvergunning verstrekt. Alle bedrijven op de Campus moeten handelen zoals beschreven in deze vergunning. De vergunninghouder is de coöperatieve vereniging CVM. Voor milieukwesties heeft iedere bewoner te maken met de CVM. Klik hier om meer informatie te krijgen over het CVM.

Heeft u niet de informatie gevonden die u zocht?

Neem contact met ons op:

How can we help you?
Hilde de Vocht
Hilde de Vocht

Marketing Manager
hilde.de.vocht@hightechcampus.com
+31 40 230 5510You're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×