Over de Campus

Duurzaamheid

Lees nu

Didn't you find the information you were looking for?  Tell us how we can help you!

High Tech Campus Eindhoven heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld: in 2025 wil het de duurzaamste Campus van Europa zijn. De komende jaren moet deze droom werkelijkheid worden via het implementeren van de Duurzaamheid Roadmap, waarbij de Campus laat zien dat liefde voor innovatie en liefde voor natuur en milieu hand in hand kunnen gaan. En iedereen mag meedoen.

Grazende schapen op het campusterrein, afvalcontainers die zelf aangeven wanneer het tijd is om ze te legen en zonnepanelen op de daken van alle campusgebouwen. Het is slechts een handjevol van de tientallen initiatieven die High Tech Campus Eindhoven (HTCE) in gang heeft gezet om in 2025 de duurzaamste Europese Campus te worden.

En dat is geen loze praat. Campus Site Management heeft een Duurzaamheid Roadmap ontworpen uitgerust met Key Performance Indicators (KPI’s) om de duurzame vooruitgang te meten. De veelbelovendste doelen uit de Roadmap: geheel CO2 neutraal opereren in 2025 en het gebruik van fossiele brandstoffen met 50% reduceren in 2030. ‘We creëren de eerste duurzaamheid benchmark voor campussen,’ zegt Anne van Wijchen, Inkoop en Contractmanager bij HTCE Site Management. ‘Daarbij hopen we dat andere campussen ons benchmarkmodel ook als standaard gaan gebruiken.’

Meer dan alleen maar zonnepanelen op het dak
In de ogen van Campus Site Management is duurzaamheid een holistische visie waar naast het milieu ook de werkplek en baanbrekende innovaties onder vallen. ‘Het is meer dan alleen maar zonnepanelen op het dak,’ zegt Hilde de Vocht, directeur communicatie en marketing bij HTCE. ‘Een gezonde en prettige werkplek met gezonde en vitale medewerkers is voor ons ook onderdeel van een duurzaamheidsplan.' 

HTCE heeft zijn duurzame ambities dan ook ondergebracht in drie strategische pijlers: ‘milieuvriendelijk’, ‘prettige werkomgeving’ en ‘versnellen van innovaties’. Het is een drietrapsraket die van High Tech Campus Eindhoven niet alleen de duurzaamste, maar ook de slimste en meest gewilde campus om te werken moet maken. ‘De pijlers versterken elkaar,’ zegt Hilde de Vocht. ‘Als we hier succesvolle startups kunnen bouwen en versnellen, voelen alle medewerkers zich trots en prettig. En als we ze kunnen helpen connecties te maken met andere bedrijven, dan gaan zij zich ook inzetten voor onze duurzame initiatieven.’

Duurzame innovaties
De regio Eindhoven staat bekend om zijn talent voor samenwerking en wederzijds vertrouwen. De Campus hoopt dan ook op de hulp en participatie van zowel leveranciers als huurders om de duurzame ambities waar te kunnen maken. Bedrijven van buiten de Campus kunnen ook een bijdrage leveren. ‘Iedereen kan meedoen, zolang het bedrijf niet direct concurreert met onze eigen leveranciers en huurders,’ zegt Anne van Wijchen.

Veel leveranciers zijn al van de partij. De volgende fase van het project richt zich op het enthousiasmeren van de huurders om een duurzame bijdrage te leveren. Eén idee om huurders te inspireren is ze gratis Campus faciliteiten ter beschikking te stellen voor het testen van duurzame innovaties. ‘Toen Holst Centre een veilige omgeving nodig had om hun nieuwe luchtkwaliteitsensor te testen, boden we hen kosteloos onze parkeergarage aan,’ zegt Harrie Arends, hoofd van de Facilitaire Dienst van High Tech Campus Eindhoven. Arends’ team werkt aan het opzetten van een platform waar huurders kunnen zien wat er op duurzaam gebied gebeurt, zodat ze kunnen meedoen of nieuwe ideeën en initiatieven kunnen aandragen. ‘We hebben het geluk dat veel bedrijven duurzaamheid serieus nemen en hun eigen groene ambities hebben,’ zegt Arends. 

Desondanks is het een uitdaging om de juiste manier te vinden om bedrijven bij de Duurzaamheid Roadmap te betrekken,’ zegt Hilde de Vocht. ‘Hoewel we soms een duurzaam product of dienst van onze huurders zullen afnemen, willen we niet dat het een puur commerciële activiteit wordt. Het is meer de ‘living lab’ gedachte, waarbij je innovatie stimuleert om je doelen te bereiken. Dat is een win-win voor zowel de bedrijven als voor ons.’

Lege containers
Onlangs heeft de Campus een ‘sustainability board’ opgericht, bestaande uit Campus Site Management, leveranciers en huurders om de ontwikkeling van de Duurzaamheid Roadmap in de gaten te houden. Dit jaar (2019) ligt de focus op circulaire economie en integrale logistiek. ‘Leveranciers rijden allemaal achter elkaar aan met verschillende vervoersmiddelen,’ zegt Harrie Arends. ‘We willen kijken of we dat efficiënter en duurzamer kunnen maken, bijvoorbeeld door elkaars busjes te gebruiken en af en toe werk met elkaar om te ruilen.’ ‘Als iemand post gaat ophalen, zou hij ook gelijk kunnen kijken of de container leeg is en die mee kunnen nemen,’ voegt Anne van Wijchen toe. 

De werknemers van Campus Site Management zijn allemaal enthousiast over de Duurzaamheid Roadmap. ‘Ik geloof echt dat je het milieu moet helpen,’ zegt Harrie Arends. ‘Het kost misschien geld, maar die investering betaalt zich weer terug.’ Hilde de Vocht: ‘Als Campus produceren wij enorme hoeveelheden afval en ons energieverbruik is heel hoog. Door daar stappen in te maken, kunnen we echt impact hebben.’

Als we echt een duurzame wereld willen, dan is de bijdrage van het bedrijfsleven essentieel, zeggen de geïnterviewden eensgezind. ‘We willen het goede voorbeeld geven.’

Huidige duurzame initiatieven van High Tech Campus Eindhoven en leveranciers:

Milieuvriendelijk: 
- Groen ontwerp & omgeving

Biodiversiteit 
▪ plaatsen van insektenhotels en bijenkorven op het campusterrein
▪ grasland beheren met grazende schapen in plaats van grasmaaiers
▪ uitrusten van de nieuwe parkeergarage met een nestwand voor oeverzwaluwen
▪ plaatsen van sensoren bij boomwortels die meten wanneer de boom water nodig heeft

Groene gebouwen:
▪ 77% van alle Campusgebouwen heeft energielabel At/mC

Energie is de sleutel
o 100% groene electriciteit
o 100% groen gas
o 85% van de thermische energieopslag in gebruik genomen
o installeren van bewegingssensoren die automatisch licht en verwarming uitdoen zodra kamers niet worden gebruikt
o installeren van monitoringsysteem voor energiebeheer in Campusgebouwen
o installeren van zonnepanelen op de daken van alle Campusgebouwen
o onderzoeken van de mogelijkheid windturbines te plaatsen op of nabij het Campusterrein 
o beperken van de energiebehoefte in gebouwen (integreren van duurzame maatregelen in Duurzaam Innovatief MeerJaren OnderhoudsPlan (DIMJOP)
o installeren van 85 laadstations op de Campus voor elektrische auto’s
o gebruik van elektrische bussen voor transport van en naar High Tech Campus Eindhoven
o 150 fietsen voor gebruik op de Campus
o installeren van LED verlichting in alle parkeergarages op de Campus
o experimentele opstelling voor evalueren van real-time akoestische veiligheidsmonitoring
o bouwen van een laadstation voor waterstofauto’s
o installeren van sensoren die de bezettingsgraad meten van kamers, toiletten en koffieapparaten, zodat ze alleen na gebruik worden schoongemaakt
o duurzaam transport door leveranciers in autovrije gebieden
o pilot bestellingsrobot van AH To Go

Circulaire economie
o afval inzamelen en scheiden (99.7% van al het Campusafval wordt verwerkt in gescheiden stromen)
o installeren van een converteermachine die voedselresten en afval omzet in compost
o gescheiden inzameling van koffiebekertjes
o recyclen van versnipperd papier tot handdoekpapiertjes en toiletpapier
o installeren van sensoren in prullenbakken en afvalcontainers die een signaal geven als ze vol zijn en geleegd kunnen worden
o gebruik van fossiele brandstoffen terugbrengen met 50%
o bouwen van een circulair Campus Green House

Prettige Werkomgeving:

Gezonde Werkplek
o gebruik van moestuin die kruiden levert aan restaurant The Colour Kitchen op de Strip
o 8% van al het voedsel in Campus restaurants wordt lokaal, biologisch of Fair Trade geproduceerd
o alle koffie in bedrijfsverzamelgebouwen is Fair Trade
o gebruik van 3D Food Printer van ByFlow op de Strip
o werknemer tevredenheidsscore
o Welness Centre op de Strip
o sportvelden voor voetbal, tennis en cricket
o organiseren van sportevenementen door Corporate Vitality

Internationaal & Divers
o Open cultuur (> 85 nationaliteiten bij HTCE)

Verankerd in de samenleving
o stimuleren van werknemers van bedrijven op de Campus om vrijwilligerswerk te doen voor lokale goede doelen
o ondersteunen van initiatieven van lokale NGO ‘Samen voor Eindhoven’ (die VN milleniumdoelen als inspiratiebron neemt), zoals een inzamelingsactie voor tweedehands winterjassen
o samenwerken met vluchtelingenteam Eindhoven om vluchtelingen de kans te geven mee te helpen bij lokale evenementen, zoals de Mountain Bike Challenge

Versnellen van innovaties

Innovaties
o stimuleren van startups en creëren van werkplekken die ze kunnen gebruiken 
o aantal patenten

Connectiviteit
o maatschappelijk engagement (Brainport, Samen voor Eindhoven, etc.)
o organiseren van evenementen
o stimuleren en faciliteren van het Campus ecosysteem
o managen van de Strip

Leeromgeving
o aantrekken van studenten en onderzoekers
o Bij The Colour Kitchen en de composteermachine neemt Eurest mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt

Living lab
o stimuleren van open innovatie

Geïnspireerd om mee te doen? Campus Site Management staat open voor nieuwe duurzame ideeën of initiatieven. Neem contact op met Anne van Wijchen: facility.management@hightechcampus.com 

Coöperative Milieu Vereniging

Voor High Tech Campus Eindhoven heeft de lokaal bevoegde autoriteit (Gemeente Eindhoven) een milieuvergunning verstrekt. Alle bedrijven op de Campus moeten handelen zoals beschreven in deze vergunning. De vergunninghouder is de coöperatieve vereniging CVM. Voor milieukwesties heeft iedere bewoner te maken met de CVM. Klik hier om meer informatie te krijgen over het CVM.

Heeft u niet de informatie gevonden die u zocht?

Neem contact met ons op:

How can we help you?
High Tech Campus
High Tech Campus

Site Management
info@hightechcampus.com
+31 (40) 230 5500You're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×