Zaken doen
Service bedrijf

MYOBI is een ‘trusted third party’ en heeft tot doel het in control brengen en houden van het bedrijf of de instelling over de bedrijfs- en persoonsgegevens. In het kader van privacy en gegevensbescherming worden bedrijven en instellingen geconfronteerd met ketenaansprakelijkheid, het omdraaien van bewijslast en verstrekkende sanctiebevoegdheden van toezichthouders.

MYOBI faciliteert bedrijven en instellingen met smart contracting (blockchain technologie), demonstrating compliance, normenkaders en het inzicht geven in de compliance van verbonden partijen. Bovendien voorziet MYOBI in mogelijkheden (mediation en arbitrage) om geschillen en escalatie tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jetse Biesheuvel, telefoonnummer +31 (6) 52 388 572 en email-adres j.j.biesheuvel@myobi.eu

  • High Tech Campus 9
  • 5656 AE
  • EindhovenYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×